Mothers United

Het bewonersbedrijf ondersteunt een enthousiaste groep Antilliaanse vrouwen die samen een cateringbedrijfje gestart zijn. Ook werkt deze groep in de inmiddels gerealiseerd schooltuintjes van het Groen voor Rood project om eigen geteelde groenten en fruit in hun gerechten te verwerken. Mothers United kan naast de catering ook gehele feesten verzorgen, voor jong en oud. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, dan kunt u mailen naar mothersuniteddelfzijl@yahoo.com of bellen met 06-33602094.

Klik op deze regel voor meer en actuelere informatie over de Mothers United.

Groen voor Rood

Het bestuur van het Bewonersbedrijf is met de gemeente een overeenkomst aangegaan voor het beheer en onderhouden van het Groen voor Rood terrein in Delfzijl Noord. Het terrein is 4 hectare groot en is verdeeld in projecten. Zo komt er een belevingstuin, schooltuinen, er is al een boomgaard met fruitbomen gerealiseerd, er komt een speelweide en een amfitheater.

Het bewonersbedrijf ondersteunt de vrijwilligers van Groen voor Rood zodat zij de aandacht bij de tuin kunnen houden. Onder andere de administratie en boekhouding voor het project worden door het bewonersbedrijf bijgehouden. Ook hebben leden van het bewonersbedrijf geholpen met het aanschrijven van fondsen zodat in 2015 meer materiaal en ondersteuning ingeschakeld kan worden. De vrijwilligers van Groen voor Rood hebben een erg actieve facebookpagina, kijk daar dus vooral eens op.

Gezamenlijk persbericht Gemeente Delfzijl en Stichting Bewonersbedrijf Delfzijl Noord, 4 maart 2015;

Overdracht beheer en onderhoud grond Groen voor Rood

De gemeente Delfzijl draagt binnenkort het beheer en onderhoud van het terrein tussen de Waddenweg, Finsestraat, Noorsestraat en het Balticpark over aan de Stichting Bewonersbedrijf Delfzijl Noord. Het gaat om het gebied waar bewoners onder de noemer Groen voor Rood projecten realiseren zoals een belevingstuin, boomgaard, speelveld, dierenweide, amfitheater en schooltuinen.

De gemeente en het bewonersbedrijf leggen met de te ondertekenen overeenkomst een aantal afspraken vast over het beheer en onderhoud van het terrein. De gemeente bekijkt minimaal een maal per jaar of de afspraken worden nageleefd. De overeenkomst heeft de duur van 15 jaar. Naar verwachting wordt de overeenkomst half maart getekend.

Actieplan Dorpen en Wijken

Groen voor Rood is in 2013 gestart als een pilot project, in lijn met het gemeentelijk Actieplan Dorpen en Wijken. Dit plan zet in op het versterken van wonen in dorpen en wijken, samen met en door bewoners.

Einde persbericht.

Voor meer informatie is Silly Udema graag bereid, telefoonnummer 0596 619 577 of e-mail; s.udema@bewonersbedrijfdelfzijlnoord.nl.

Facebook: facebook pagina

Beheerbedrijf i.o.

Schoon, heel en veilig blijft een thema in Delfzijl Noord. De afgelopen jaren is hierop door de gemeente en woningcorporatie veel geïnvesteerd maar het blijft een punt van aandacht en zorg voor de bewoners. Op een paar plekken waar veel zwerfafval lag hebben we in overleg met de gemeente bij enkele bewoners een extra vuilcontainer en een paar prikstokken neergezet. We zijn zelf begonnen met opruimen. Tot onze grote vreugde met een duidelijk resultaat. Zonder dat we er veel extra energie in hebben gestoken zijn deze plekken veel schoner geworden.

Wilt u ook een extra container en grijpstokken voor uw eigen straat, neem dan contact met ons op.

DTP team

DTP is een afkorting van Desk Top Publishing en betekend dat er aan de Desk, aan het bureau wordt gewerkt met computerprogramma’s. Deze computerprogramma’s zijn zeer speciaal en kostbaar. Je kunt er allerlei producten mee maken om te publiceren. Kranten, posters, visitekaartjes, tijdschriften en websites zijn daar een paar voorbeelden van. In de reclame- en marketing wereld is DTP een bekend begrip.

Bekende DTP computer programma’s zijn o.a. Photoshop, Indesign, Illustrator en Adobe Acrobat.

Het DTP team bestaat uit een aantal vrijwilligers met een vaak gediplomeerde achtergrond. Omdat het in deze omgeving heel erg moeilijk is op in dat vakgebied aan de slag te komen zijn wij blij dat ze nu hun kennis hun creativiteit en hun tijd aan onze bedrijven en bedrijfjes willen besteden.

Een paar voorbeelden waar ons DTP team verantwoordelijk voor zijn is de wijkkrant NoordProat, ontwerp van de logo’s van het Wijkcentrum Delfzijl Noord, het Kleurboek van Delfzijl, de websites van het Bewonersbedrijf Delfzijl Noord, het wijkcentrum Delfzijl Noord en ’t Houkje.

Het DTP team werkt ook graag voor andere opdrachtgevers. De tarieven zijn zeer vriendelijk te noemen zeker voor Non-profit organisaties.

Betekenisvol in Beweging

Het verbeteren van de leefbaarheid in Delfzijl Noord. Samen met Zonnehuisgroep Noord willen we aan de slag gaan om oudere wijkbewoners te laten meedoen in activiteiten om hen letterlijk of figuurlijk in beweging te krijgen. Het doel is een grote groep ouderen in Delfzijl Noord echt actief te laten zijn voor de wijk en voor andere bewoners. De inwoners van Delfzijl Noord zijn er voor elkaar. Er gaat een dynamiek ontstaan van mensen die graag hun steentje bijdragen.

Wijkcentrum Delfzijl Noord

Delfzijl Noord heeft weer zijn eigen Wijkcentrum

Sinds 15 oktober is het een feit Delfzijl Noord heeft weer zijn eigen Wijkcentrum. Rond de klok van 19:00 uur heeft de burgemeester en de voorzitter van het Bewonersbedrijf met ferme klap op de rode knop het vuurwerk ontstoken en daardoor de spectaculaire opening van het nieuwe Wijkcentrum tot geschiedenis maakt.

Jaren lang is het Bewonersbedrijf bezig geweest tezamen met andere belangenorganisaties om een nieuw wijkcentrum uit de grond te stampen. Op het laatste moment heeft een van de belangrijkste partners afgehaakt. Het Bewonersbedrijf is niet stil blijven zitten maar heeft de situatie als een uitdaging opgepakt. Binnen een week was er een compleet nieuw ondernemingsplan.

Door de aardbevingsschade en met name het herstel daarvan bleek het niet verstandig om het originele plan uit te voeren maar langer wachten was voor het Bewonersbedrijf ook geen optie.

Daarom is er een ‘voorlopig beginnen plan’ opgesteld en aan de gemeente Delfzijl voorgelegd. Dit plan is nu uitgevoerd en heel Delfzijl Noord mag daar apetrots op zijn.

Het is een geweldig Wijkcentrum geworden met een echt wijkcafé(tje), twee zalen om te verhuren aan de kaart-, en sjoelclub. Andere clubs of gebruikers zijn ook van harte welkom. De ruimten, de zalen zijn uitstekend geschikt voor familiefeestjes met of zonder catering (Mothers United?).

’t Houkje, het cafétje in het wijkcentrum is een letterlijk en figuurlijk een warme plek om even een echt lekker vers gemalen bakje koffie te drinken. Er wordt ook een heerlijke latte macchiato, espresso of koffie verkeerd geserveerd. Voor een heerlijk belegd broodje, kop soep, of een panini tijdens de lunch kun je daar ook best terecht. Na het sporten staat het pilsje of een ander drankje en de bitterballen, met of zonder Groningse mosterd, klaar.

Het Wijkcentrum Noord is weer een echte ontmoetingsplaats voor ALLE inwoners van Delfzijl Noord. Een ontmoetingsplaats die node werd gemist en o zo nodig is!

Voor reserveringen kunt u bellen met Bianca de Vries 06 1500 3661 of met Petra Hooites 06 8398 8249.
Het adres is Waddenweg 4 (16) 9933KH Delfzijl
info@bewonersbedrijfdelfzijlnoord.nl
Website: www.wijkcentrumdelfzijlnoord.nl