De Stichting Bewonersbedrijf Delfzijl Noord is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dit houdt in dat giften aan de  Stichting Bewonersbedrijf Delfzijl Noord zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De gehele gift komt daarom ten goede aan sociale en maatschappelijke initiatieven in Delfzijl Noord.

Verzamelde gegevens t.b.v. ANBI status Stichting Bewonersbedrijf Delfzijl Noord

– De naam van de instelling: Stichting Bewonersbedrijf Delfzijl Noord

– Het RSIN/fiscaal nummer: 854035126

– Contactgegevens

– Statuten en doelstelling

– Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

– Beloningsbeleid

– Jaarverslag 2015

– Jaarplan 2016