Wat is een bewonersbedrijf?

Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een bedrijf dat met bewoners werkt voor bewoners! Het initiatief van een bewonersbedrijf in Delfzijl Noord is gestart door een aantal enthousiaste mensen uit Delfzijl Noord. Met het idee om van Delfzijl Noord een buurt te maken waar ‘samen doen’ centraal staat. Samen Delfzijl Noord leuker en beter maken.

Het Bewonersbedrijf Delfzijl Noord probeert initiatieven van bewoners die zich willen inzetten voor de wijk om te zetten tot bewonersbedrijfjes. Deze bewonersbedrijfjes kunnen er voor zorgen dat problemen in de wijk worden aangepakt of meer in de wijk te doen is.

Te denken valt aan het tegengaan van zwerfafval, het opzetten van een huiswerkklas, opknappen van speeltuintjes of het onderhouden van een Repair Café of speelgoedruilwinkel. Een Bewonersbedrijf wordt gerund door bewoners uit de wijk.

Bestuur en vrijwilligers

De dagelijkse leiding is in handen van het bestuur, zij werken samen met vrijwilligers aan de uitwerking van de ideeën uit de wijk.

Het dagelijks bestuur van de Stichting Bewonersbedrijf Delfzijl Noord.

Voorzitter Silly Udema: s.udema@bewonersbedrijfdelfzijlnoord.nl

Penningmeester Alje Boer: a.boer@bewonersbedrijfdelfzijlnoord.nl

Algemeen bestuurslid Elise te Pas (niet op de foto): e.te.pas@bewonersbedrijfdelfzijlnoord.nl